Koupit knihy

Marie Budíková

česká, 1955


Nahrávám...

Životopis

RNDr. Marie Budíková, Dr. (*1955) působí jako lektorka Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Má dlouholeté zkušenosti s výukou předmětů zaměřených na pravděpodobnost a statistiku, a to nejen pro studenty Přírodovědecké fakulty, ale též Ekonomicko-správní fakulty, Fakulty informatiky a Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Od 90. let využívá při výuce statistické programové systémy SPSS a STATISTICA. Specializuje se na využití statistických metod v praxi, především v klimatologii, hydrologii, medicíně a psychologii. V současnosti úzce spolupracuje s brněnskými klimatology, kteří zkoumají polární klima na stanici J. G. Mendela v Antarktidě. Je autorkou či spoluaturkou více než 70 vědeckých a odborných článků, publikací a učebních textů. Řadu let působí ve výboru České statistické společnosti.(zdroj životopisu: www.grada.cz)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.