Maria Vašutová

česká, 1955

Nahrávám...

Životopis

doc. PhDr. Maria Vašutová, Ph.D. působí na Katedře psychologie FF Ostravské univerzity.

obor činnosti:
Sociální práce se zaměřením na děti a mládež, pedagogická a vývojová psychologie.

Je absolventkou Pedagogické fakulty v Ostravě - obor učitelství pro základní školy a Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně - obor psychologie. Doktorát z pedagogické psychologie získala na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 1990 vyučuje na katedře psychologie a aplikovaných sociálních věd OU. V roce 2007 se habilitovala v oboru sociální práce publikaci Adjustační problémy u děti se specifickými vývojovými poruchami učení a chování. Přednáší zejména vývojovou psychologii, biodromální poradenství a sociální práci pro děti a dospívající.

Zdroj životopisu: www.osu.cz

Populární autoři:

Charles Bukowski

1920 - 1994