Koupit knihy

Ludvík Patera

česká, 1927 - 2003


Nahrávám...

Životopis

Patera, Ludvík, PhDr., CSc., nar.10.09.1927 v Hudlicích, byl český literární historik, vysokoškolský pedagog a odborný publicista. Je absolvent Filozofické fakulty UK v Praze. Už po skončení studia a během aspirantury vedl semináře ze slovenské literatury a brzy nato i přednášel. Od r. 1980 zbaven přednášek a vystavován nekvalifikované kritice vedení katedry. Před r. 1989 opět přednášel. V r. 1989 jmenován docentem slovenské literatury a do r. 1993 vedoucím katedry. Od r. 1993 v důchodu. - Zabýval se slovenskou literaturou. Od konce 50. let přispíval svými články do různých českých a slovenských časopisů, např. Česká literatura, Slovenská literatura, Slovenské pohlady, Romboid, Plamen, Impuls, Literární měsíčník ad. Doprovodil doslovy řadu slovenských autorů P. Jilemnického, A. Bednára, A. Plávky, Z. Zgurišky, uspořádal výbory ze slovenské literatury, psal skripta. Spoluvydavatel souboru statí českých a slovenských autorů o česko-slovenských vztazích Kontext české a slovenské literatury a sborníku Slovakistika na Filozofické fakultě UK. Autor monografie Alexander Matuška, dvou výborů statí ze svých studií Tradice a výboje slovenské literatury z roku 1983 a Hodnoty súčasnej slovenskej literatúry. Zemřel 3. 7. 2003 v Praze.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Johanna Lindsey

1952 - 2019
George Gamow

1904 - 1968