Ludvík Kundera

česká, 1920 - 2010

Nahrávám...

Životopis

Ludvík Kundera je český básník, dramatik, překladatel, esejista a výtvarník.

Ludvík Kundera se narodil v Praze v rodině důstojníka. Absolvoval gymnázium v Praze a Litoměřicích, kde maturoval. Začal studovat bohemistiku a germanistiku na filozofické fakultě UK v Praze. Když byly v roce 1939 uzavřeny vysoké školy, učil se drogistou, potom byl kresličem, úředníkem a nakonec musel na nucenou práci do Německa. Po válce dokončil studia na Masarykově univerzitě v Brně, později mu byl udělen titul Doctor honoris causa (Dr.h.c.).

Po roce 1945 se Ludvík Kundera stal redaktorem časopisu Blok, pracovníkem brněnské pobočky Svazu čs. spisovatelů, dramaturgem Mahenova divadla a nakonec se stal spisovatelem z povolání. Publikoval např. v Generaci, Bloku, Kvartu, v Hostu do domu, Plameni, Literárních novinách.

Od roku 1990 přednášel Ludvík Kundera příležitostně na univerzitách v Brně, v Olomouci i v cizině, zvláště v Rakousku, Německu a ve Švýcarsku.I zde se mu dostávalo vysokého ocenění za jeho vědeckou a překladatelskou činnost.

Ludvík Kundera se natrvalo se usadil v Kunštátu.

--

Živoucí důkazem, že si skutečná moudrost rozumí s vlídností a pokorou, pevné hodnotové ukotvení s úctou k názorům druhého, jest pro mne Ludvík Kundera (zanedlouho devětaosmdesátiletý). Každé setkání s ním mne dokázalo obohatit, aniž by mi pan Ludvík dal najevo, jak jej moje čistě laické dotazy (stran čajové kultury, německého expresionismu či projevu výtvarného) obtěžují. Necítil jsem se jako žáček, přestože jsem se musel sklonit před neuvěřitelným rozhledem dalšího z představitelů jedné z našich nejsilnějších uměleckých generací – možná poslední generace, která si tohoto jména zasluhuje. Mezi autory narozenými kolem roku 1920 patří Kundera mezi ty nejen žijící, leč i nadále tvořící…

Zdroj životopisu: spisovatele.cz