Koupit knihy

Ľubor Navračič

slovenská, 1968


Nahrávám...

Životopis

Autor skončil Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity a Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, v roku 1990 kandidoval na prvého predsedu československej organizácie MENSA, po Nežnej revolúcii vydával týždenník ZMENA, potom začal pracovať v bankovníctve, kde vystriedal viacero pozícií, zároveň jeden semester učil „riadenie bankových aktív a pasív“ a „bankové produkty a služby“ na Ekonomickej univerzite v Bratislave, potom robil finančného riaditeľa Nováckych chemických závodov a po roku 2000 sa začal venovať správe a vymáhaniu dubióznych bankových aktív a výkonu advokácie. Celý profesijný život sa pohybuje medzi ľuďmi s vysokou vnútornou motiváciou – tenziou, ktorí majú kreatívny spôsob chápania pravdy, preto kniha predstavuje autorov návod, ako „zostať človekom v ľudskej džungli“.(zdroj životopisu: https://theorytruth.com/)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882