Libor Dostálek

česká, 1957

Nahrávám...

Životopis

vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK. Patnáct let se věnuje vývoji a výuce programového vybavení. Nyní pracuje jako hlavní analytik v oblasti elektronických transakcí v PVT, a.s. Specializuje se na e-commerce a e-banking. Byl několik let správcem firewallu, hostmasterem PVTnet. Jeho koníčkem je přednášení v nejrůznějších počítačových kurzech a psaní počítačových příruček, kterých na přelomu 80. a 90. let vydal celou řadu.

Zdroj životopisu: cpress.cz

Populární autoři:

J. R. R. Tolkien

1892 - 1973
Jules Verne

1828 - 1905