Lev Hanzel životopis

slovenská, 1914 - 1998

Životopis

Bol slovenský filozof a publicista. Pôvodne bol politicky činný v KSS a pracoval ako redaktor komunistických časopisov. R. 1945 – 50 riaditeľ Ústrednej straníckej školy ÚV KSS, od 1951 pôsobil na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1958 – 61 jej dekan; 1961 profesor. Zaoberal sa dejinami marxisticko-leninskej filozofie, historickým materializmom a kritikou revizionizmu. V rokoch 1962 – 1965 hosťujúci profesor na Univerzite Martina Luthera v Halle-Wittenbergu.

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.

Lev Hanzel - knihy

1950  %O zákonitostiach spoločenského vývinu
1961  0%Utopisti

Žánry autora

Literatura naučná Filozofie O literatuře Umění

Štítky z knih

Hanzel je 0x v oblíbených.