Leopold Němec

česká

Nahrávám...

Životopis

Leopold F. Němec se narodil v Boskovicích, kde roku 1966 maturoval na Střední všeobecně vzdělávací škole. V letech 1966-1968 byl posluchačem Vyššího vojenského učiliště ve Vyškově. Po srpnu 1968 studium na vlastní žádost ukončil. Ze zaměstnání ve státní správě (finanční odbor) byl v roce 1969, z důvodu veřejného protestu proti sovětské okupaci, na hodinu vyhozen. Po ročním intermezzu pomocného dělníka u Pozemních staveb Brno nastoupil jako brusič do Minervy Boskovice. Studia ekonomie na SEŠ v Brně (1969-1971) musel na žádost nového zaměstnavatele přerušit. V letech 1973-1976 absolvoval nadstavbové studium SPŠ strojní v Přerově, kde v roce 1976 maturoval. Ve firmě Minerva (výrobce šicích strojů) pracoval v různých profesích a později v ekonomických funkcích.

S psaním veršů a drobných próz začal na střední škole (1963). Psaní se věnoval do roku 1972. Vrací se k němu roku 1983, ale nepublikuje. Teprve až v roce 2004 se prezentuje v básnickém almanachu Současná poezie. Začíná publikovat svou starší i novou poezii v literárních časopisech (HOST, Divoké víno, H_aluze), píše fejetony (H_aluze) a krátké povídky. Zúčastňuje se řady literárních soutěží v Česku (Literární vysočina, Epigram Havlíčkův Brod ,Větrné mlýny, Šuplíky Kopřivnice, Brněnská sedmikráska, Vlny modrého delfína, etc.) a v Polsku (Strumieň 2005 a 2009).

Bibliografie

almanachy:
Současná poezie (2004), Milostná poezie (2004), Básníci třetího tisíciletí (2005),
Erotická poezie (2007)

v časopisech:
HOST (od 2005), Divoké víno (od 2006), H_aluze (od 2008)

Zdroj životopisu: Nakl. Alisa

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905
Johanna Lindsey

1952 - 2019