Leona Zezulová

česká, 1959 - 2005

Nahrávám...

Životopis

Leona Zezulová (Hadašová) se narodila 18. června 1959. Již jako děti společně s Danou Zeinerovou (Kašpárkovou) hrály pod vedením paní učitelky Marie Mrvové čtyřručně na klavír a vítězily v nejrůznějších soutěžích, například se staly laureátkami I. ročníku mezinárodní soutěže pro klavírní dua Schubertův Jeseník. Po studiu na gymnáziu pokračovala Leona Zezulová ve studiu na konzervatoři v Brně a při studiu už vyučovala na tehdejší Lidové škole umění v Lipníku. Společně s Danou Zeinerovou pokračovala v tradici hry v klavírním duu v Základní umělecké škole v Lipníku, předávala své nadšení a svou zkušenost dalším generacím klavíristů. V posledních letech se věnovala i každoroční přípravě festivalu Dvořákův Lipník, jehož zaměření se z pěveckých sborů přeměnilo právě na hru v klavírním duu. Leona Zezulová kromě toho komponovala pro klavír, zpěv, smyčcové a dechové nástroje, byla členkou Klubu moravských skladatelů v Brně. Při koncertech tohoto klubu byly její skladby uváděny, hrály je i děti, které učila v ZUŠ A. Dvořáka na klavír. Psala také poezii - její literární hvězda začala po roce 2000 rychle stoupat. Její první básnická sbírka „KAM MIZÍ TOUHA“ v edici Básníci třetího tisíciletí nakladatelství Alisa (půvabná poezie o vnímání vztahů mezi muži a ženami očima ženy) vyšla ironií osudu právě v den, kdy náhle zemřela – 22. června 2005.

Zdroj životopisu: Internet

Populární autoři: