Koupit knihy

Ladislav Korábek

česká


Nahrávám...

Životopis

odb. as. MUDr. Ladislav Korábek,CSc,MBA. Působí na Fakultní poliklinice v Praze, kde se na Parodontologickém odd. zabývá prevencí, diagnostikou a léčením nemocí závěsného aparátu zubů, též zajišťuje pregraduální výuku oboru na 1. LF UK a na
Oddělením orální medicíny provádí konziliární a léčebnou péči nemocí ústních sliznic a zajišťuje pregraduální výuku tohoto oboru na 1.LF UK.(zdroj životopisu: https://stomatologie.lf1.cuni.cz/paradontologie)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.