Ladislav Grosman

slovenská, 1921 - 1981

Nahrávám...

Životopis

(* 1921 v Humenném – † 1981 v Kironu)

R. 1931 – 39 študoval na gymnáziu v Michalovciach. R. 1939 – 41 pôsobil ako úradník, neskôr robotník tehelne v Humennom, 1941 – 43 vykonával pracovnú službu v slov. armáde, 1943 – 44 sa ako rasovo prenasledovaný skrýval, 1944 – 45 bol internovaný v pracovnom tábore v Zemianskych Sadoch. Po vojne 1945 – 49 pokračoval v štúdiách na Vysokej škole politickej a sociálnej v Prahe, kde 1953 – 58 diaľkovo absolvoval aj pedagogickú fakultu. Od r. 1950 pôsobil v Prahe: 1950 – 53 tlačový redaktor Vydavateľstva Pravda, 1953 – 65 redaktor Slov. knihy, súčasne od 1957 redigoval bulletin Nové knihy, neskôr časopis Učební pomůcky, 1965 – 67 scenárista Čs. št. filmu v štúdiu na Barrandove. R. 1968 emigroval do Izraela, kde i v roku 1981 zomrel.
Autor existenciálne ladených poviedok a noviel zo života Židov na východnom Slovensku. Prózy publikoval od r. 1960 časopisecky (Slov. pohľady, Plamen, Mladý svět, Impulz, Svět v obrazech a i.), knižne vyšli poviedky Obchod na korze (1965) a Nevěsta (1969). Podľa prvej z nich napísal aj scenár k rovnomennému filmu Obchod na korze, ktorý ako prvý čs. film r. 1966 získal Oscara Americkej akadémie filmových vied a umení. Do tlače pripravil zbierku poviedok Hlavou proti zdi (1976), prózy pre mládež Z pekla štěstí (1994, v slovenčine 2001). Prekladal z češtiny (A. Lustig) a maďarčiny.

Zdroj životopisu: http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/ladislav-gro

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996