Koupit knihy

Koloman Edelmann

Koloman Gajan pseudonym

česká, 1918 - 2011


Nahrávám...

Životopis

Bol československý historik, bol špecialistom na moderné politické dejiny. Narodil sa na východnom Slovensku do rodiny ortodoxných židov. V roku 1940 stihol zmaturovať, potom ho však zatklo gestapo. Bol skoro prepustený a začal sa angažovať v odbojovej činnosti. Mnohým ľuďom zachránil život, avšak na sklonku vojny bol na udanie zatknutý znova. Prešiel šiestimi koncentračnými tábormi, okrem iných Lauingenom, kde prekonal týfus. Jeho rodičia a šesť súrodencov vojnu neprežilo, on sám sa opakovane zachránil vďaka falošnej identite pod menom Ján Gajan. Ako pripomienku si priezvisko Gajan ponechal aj po vojne. Vstúpil do KSČ a vyštudoval históriu a romanistiku na FF UK, kde neskôr zostal ako vedecký pracovník. Zaoberal sa dejinami robotníckeho hnutia a medzinárodnou politikou prvej polovice 20. storočia. Ku koncu 60. rokov jazdil prednášať do Západného Nemecka. Po sovietskej okupácii bol však zo strany vylúčený a ďalších 20 rokov mu bola akademická dráha zakázaná. Publikoval preto pod menami svojich kolegov a živil sa výučbou cudzích jazykov.

Po roku 1989 sa vrátil na filozofickú fakultu a bádateľsky sa zameral na osobnosť T. G. Masaryka. Podieľal sa na obnove Masarykovej spoločnosti a bol aktívnym členom pražskej židovskej obce.(zdroj životopisu: https://cs.wikipedia.org/wiki/...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři: