Koupit knihy

Kevin Vost

americká


Nahrávám...

Životopis

Doktor Kevin Vost je vysokoškolský profesor a autor viac ako 12 kníh a stále píše ďalšie diela, ktoré prinášajú poznatky z klasickej grécko-rímskej a stredovekej scholastickej filozofie, modernej psychológie, katolíckej katechetiky, apologetiky. Tiež častým námetom jeho kníh sú životopisy svätých, duchovný rast a fyzická zdatnosť.

Pre jeho schopnosť veľmi jednoducho a zrozumiteľne rozprávať aj o náročných témach je často žiadaný, aby prednášal pre rôzne skupiny ľudí a to tiež aj v rozhlase i televízií.(zdroj životopisu: https://www.zachej.sk/autor/ke...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.