Karol Kuzmány životopis

slovenská, 1806 - 1866

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Životopis

Slovenský spisovatel, novinář a teolog. Při studiu v Bratislavě byl ovlivněn sbírajícím se národním uvědoměním a Kollárovou ideou slovanské vzájemnosti. Vzdělání získal též na německé univerzitě v Jeně, kde v té době studovalo mnoho Slováků. Působil jako farář ve Zvolenu, Baňské Bystrici a Martině. Vydával časopis Hronka, kterým se snažil posílit pozice štúrovské slovenčiny. Ve Vídni působil jako profesor praktické teologie. Spoluzaložil Matici Slovenskou, které se stal místopředsedou. Psal především hymnické písně a teologická pojednání. Výrazně se sržel vlastenecké tematiky. Byl též průkopníkem slovenské překladové literatury. (zdroj životopisu: cs.wikipedia.org, sk.wikipedia.org)

Ocenění