Karol Bílek životopis

česká, 1939

Životopis

Karol Bílek, prom. historik

Svůj život spojil se Sobotkou, narodil se však v Mladé Boleslavi. Jedenáctiletku absolvoval v Mnichově Hradišti, v letech 1956-1961 studoval archivnictví na filosofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Diplomní práci obhájil u prof. Fialy a téma si vzal z dějin soboteckého městského archivu, s nímž se seznámil už za dob středoškolských. Vedoucím jičínského okresního archivu se stal roku 1964.

Po intermezzu nočního hlídače ČSAD se stal v roce 1970 vedoucím pobočky Literárního archivu Památníku národního písemnictví ve Starých Hradech; se vší vervou se pustil do obnovy zámku, který byl již odsouzen k zániku, budoval archiv, svážel a pořádal jeho fondy, a s několika dalšími spolupracovníky vyvíjel na Starých Hradech rozsáhlou kulturní činnost: výstavy, besedy, koncerty, recitační pořady; od roku 1978 redigoval čtvrtletník Listy starohradské kroniky, psal popularizační články do denního tisku a vlastivědných časopisů a sborníků, v nichž osvědčoval svůj široký regionálně historický záběr.

Ze Starých Hradů vytvořil místo, kde se rádi setkávali badatelé, umělci a spisovatelé, a spolu se svou manželkou Evou jim připravoval to nejideálnější prostředí. V létě 1990 inicioval setkání přípravného výboru Pekařovy společnosti, stal se jejím místopředsedou a po pěti letech stanul v jejím čele. Pomáhal obnovit Historický klub a od roku 1990 zasedá v jeho výboru. Je členem redakční rady Knihovničky Českého ráje a sborníku Z Českého ráje a Podkrkonoší, zdatným archivářem a autorem řady odborných studií. (zdroj životopisu: http://www.pekar.kozakov.cz/cestni/bilek.htm)

Ocenění