Karla Erbová

česká, 1933

Nahrávám...

Životopis

Karla Erbová, roz. Fremrová, (* 30.4.1933 v Plzni) je česká spisovatelka, dramatička, básnířka.
Narodila se v dělnické rodině v Plzni, kde žila do svých 50 let. Zde vychodila obecnou a měšťanskou školu a vystudovala dva roky sociálně-zdravotní školy. Pracovala jako sekretářka v několika podnicích a institucích. V roce 1984 odchází do Prahy, kde pracuje 7 let jako směnová provozní Ústředního kulturního domu železničářů v Praze. Poté odchází do důchodu.
V roce 1963 se stává členkou literární skupiny Červen 63 v Plzni. Členka Obce spisovatelů od prosince 1989, členka českého centra PEN klubu od r.1997.
Přestože žije od r. 1984 v Praze, stále pracuje ve Středisku západočeských spisovatelů v Plzni.
V roce 1995 zakládá Společnost Národní knihovny ČR, je její předsedkyní do listopadu 1997.
Publikovat začala ve svých 12 letech v Plzeňské Pravdě (první otištěná báseň: Matčiny ruce), později publikuje i drobné prózy. Do r. 1951 publikuje pod jménem Karla Fremrová, v letech 1951-1968 Karla Papežová, od r. 1968 jako Karla Erbová.
V rukopisech několik cestopisů, 3 knížky pro děti, 2 knihy povídek, 3 větší novely.
V letech 1969-1989 z politických důvodů nepublikuje.
Před rokem 1969 i po roce 1989 dlouholetá spolupráce s rozhlasem, řadou novin a časopisů, s Radiem Svobodná Evropa, podílela se na několika sbornících poezie, kterou vydalo Středisko západočeských spisovatelů v Plzni, mnohdy ve spolupráci s německými autory. Řada cen v literárních soutěžích. Desítky autorských večerů. Její verše jsou publikovány v Polsku a Německu, vysílány Českou televizí.
Její verše provázejí i obrazovou publikaci o Jiřím Kolářovi, vydanou a.s. Západočeská energetika (která zakoupila jeho obrazy), vydanou v roce 2001.
V roce 1998 píše libreto k opeře Anežka Česká, hudba dr. Leon Juřica.
Od r. 1990 do září 1999 vydávala samizdatovou edici Strom v počtu 20 výtisků. Vyšlo celkem 19 svazků (poezie, próza, cestopisy a pod). Edice ukončena pro finanční problémy.
Vydané knihy:
1966 - Neklid, básnická sbírka (Karla Papežová) - Zpč. nakladatelství Plzeň
1991 - Komu mé kosti - básnická sbírka, Zpč.nakladatelství Plzeň
1992 - Via dolorosa - básnická sbírka, vlastním nákladem,
1993 - Vždyť miluješ svou lásku ke mně - básnická sbírka, vlastním nákladem
1994 - Iokasty, Glauké, Klytaiméstry, básnická sbírka, vlastním nákladem
1995 - Obrazy obrazů, básnická sbírka (kresby Josef Piorecký, zájmový náklad k životnímu výročí výtvarníka)
1995 - Armor, básnická sbírka, Středisko zpč. spisovatelů, edice Vernisáž, nakladatel PUBLIC-Jelínek, Plzeň
1996 - Náměstí zázraků, básnická sbírka, Středisko západočeských spisovatelů, edice Vernisáž, nakladatel PUBLIC-Jelínek, Plzeň
1997 - Mukáň, básnická sbírka, vlastním nákladem
1998 - Terra cota - básnická sbírka, vlastním nákladem
1999 - Oslovení - bibliofilie společně s výtvarníkem J.Posledním, vlastním nákladem
1999 - Živly - bibliofilie, vlastním nákladem, výtvarník Jiří Poslední
2000 - Krajina s osamělým jezdcem, básnická sbírka, nakladatel Protis Praha
2001 - bibliofilie Plzni - výtvarník Miroslav Tříska, vlastní náklad
2002 - Kalendář plzeňský 2003 - soubor povídek, vydalo 2002 Pro libris Plzeň
2002 - Liánový most - básnická sbírka, nakladatel Protis Praha
2003 - Již nikdy nedovolím požáru - básnická poéma, česky - Pro libris Plzeň
2003 - Již nikdy nedovolím požáru - básnická poéma, česko-polsky, překladatel Jan Pyszko, nakladatel Sursum Tišnov
2003 - V básni se rozední - výbor z básní česko - francouzsky, překladatel Jaen-Louis Bradel, Pro libris Plzeň
2004 - Dům plný dopisů, bibliofilie, společně s výtvarníkem Jiřím Posledním

Ocenění:
1995 - Cena města Plzně za celoživotní dílo
1999 - Cena Jana Zahradníčka za českou poezii
2001 - Čestné uznání Ceny Bohumila Polana za knihu Krajina s osamělým jezdcem - za rok 2000
2003 - Cena Bohumila Polana za rok 2002 - za básnickou sbírku Liánový most
-------------------


V letech 1951-68 publikovala pod jménem Karla Papežová. V údobí normalizace byla režimem perzekvována. Ačkoliv patřila k zakázaným autorům, podařilo se v 80. letech redakci Československého rozhlasu zařadit do vysílání dvě její rozsáhlé básnické skladby.

Členka českého centra PEN-klubu, Rady Obce spisovatelů (po tři volební období a do 9. listopadu 2002) a redakční rady čtvrtletníku Dokořán, bulletinu Obce spisovatelů. Autorka básní, povídek a cestopisných textů s náměty vesměs čerpajícími z historie a mytologie starověkého Řecka. Za svoji literární činnost byla vyznamenána Cenou města Plzně v roce 1995, Cenou Jana Zahradníčka v roce 1999 a Cenou Bohumila Polana v roce 2003 . V roce 2017 obdržela čestný doktorát na kalifornské World Academy od Arts and Culture.

Zdroj životopisu: https://cs.isabart.org/person/30241; www.osobnosti.cz

Populární autoři:

J. R. R. Tolkien

1892 - 1973