Koupit knihy

Karla Cikánová

česká, 1941


Nahrávám...

Životopis

odborná asistentka, didaktička výtvarné výchovy
učitelkou katedry od r. 1995
vyučuje předměty : didaktika výtvarné výchovy, speciální výtvarná výchova, výtvarné vyjadřování, kurz výtvarné výchovy, pedagogická praxe oborového studia

Narozena v roce 1941 v Praze, maturovala na tehdejší jedenáctiletce v Lounech. Vysokou školu pedagogickou absolvovala v roce1962 s aprobací český jazyk a výtvarná výchova; v r. 1968 ukončila čtyřsemestrové postgraduální studium na Filosofické fakultě UK.
Učitelskou praxi zahájila v roce 1962 na Střední všeobecně vzdělávací škole v České Kamenici a krátce působila externě i na tehdejším Pedagogickém institutu v Ústí nad Labem. V letech 1964 až 1995 vyučovala na ZŠ Londýnská v Praze, přitom téměř 15 let jako fakultní učitelka.
Aktivně se podílela na činnosti organizace INSEA: pomáhala již při přípravě a realizaci jejího světového kongresu v Praze v r. 1966, účastnila se pak i sympozií, spolupracovala s ČSKI. Ukázkami prací svých žáků se podílela na několika světových výstavách a sama koncipovala a organizovala četné tematické výstavy prací žáků své školy v Praze (na nejrůznějších místech), Holicích, Plzni, Karlových Varech, Hradci Králové, Brně, ale i v Sofii, v Novém Sadě, Varšavě a Lublinu.
V současné době se věnuje výuce didaktiky i výtvarných disciplín a možnostem jejich aplikace v pedagogické praxi. Z výsledků praxí oborového studia i z výsledků kurzů výtvarné výchovy pravidelně organizuje prezentace studentů ve výstavních prostorách fakulty. Je spoluautorkou základních koncepčních materiálů katedry pro přijímací řízení, státní závěrečné zkoušky a osnovy studia učitelství pro 1.st.ZŠ a MŠ. Nadále pokračuje v přednáškové činnosti mimo fakultu. Spolupracuje s galeriemi (Chodov, Louny) a s Učitelskými centry.
Neustává ve své publikační činnosti. Je autorkou devadesáti odborných časopiseckých článků, zejména v časopise Estetická/Výtvarná výchova, kde je členkou redakční rady.
Je autorkou pěti knižních publikací : Kreslete si s námi, Aventinum, Praha 1992, 2. vydání 1997, Malujte si s námi, tamtéž 1993, 2. vydání 1996 , Objevujte s námi tvar, tamtéž 1995, Objevujte s námi textil, tamtéž 1996, Tužkou, štětcem nebo myší, tamtéž 1998. Všechny publikace byly vydány v zahraničí v anglické mutaci, dvě z nich vyšly též v německé a jedna ve francouzské jazykové verzi.
U příležitosti V. veletrhu učebnic a pomůcek v Kroměříži v roce 1996 byla nakladatelství Aventinu za vydané publikace K. Cikánové udělena cena "Inspiromat roku 1996".
V roce 1998 byla jmenovitě K. Cikánové za publikaci Tužkou, štětcem nebo myší udělena "Zlatá stuha 1998" Klubem literatury pro mládež při obci spisovatelů, Klubem ilustrátorů dětské knihy, Českou sekcí IBBY a Nadací Oty Hofmana.
Je autorkou textové části metodiky pro 2. st. ZŠ a gymnázia "Výtvarná výchova v projektu environmentálního vzdělávání", včetně 12 námětových map a 10 inspiračních programů přiložených na CD. Metodický materiál byl ověřován v rámci grantu na pilotních školách v projektu JPD3 v r.2005 - 07, je k dispozici na internetových stránkách.
Od r. 2003 do 2008 publikovala 12 metodických statí v nakladatelství Raabe určených pro výuku výtvarné výchovy na mateřské škole a na I. i II. stupni ZŠ.(zdroj životopisu: http://userweb.pedf.cuni.cz/kvv/_rsrc/katedra_vv/pracovnici_)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996