Karl von Reichenbach životopis

německá, 1788 - 1869

Životopis

Baron Dr. Karel Ludwig von Reichenbach (12. února 1788 - 19. ledna 1869) byl významný chemik, geolog, metalurg, přírodovědec, průmyslník a filozof. Je znám jako objevitel výrobků z dehtu, jako je parafín, pittakal (první syntetické barvivo) a fenol. Kromě toho se věnoval i bádání vyšší o lidské nervové činnosti, které se zabývalo senzitivními jevy - vyřazováním magnetických vln, které nazval OD. Stal se významnou osobností v rozvoji rájeckého a blanenského panství, které vlastnil rod pánů ze Salmu, zajímal se též o Moravský kras.

Narodil se 12. února 1788 ve Stuttgartu- (dříve česky též Štukart, Štokart, Štíhrad) je hlavním městem spolkové země Bádensko-Württembersko na jihozápadě Německa.. Studoval na univerzitě v Tübingenu, kde získal titul doktora filozofie. V mládí se zajímal o vytvoření německého státu, která by vznikl z rozdrobených německých státečků. Postupem času zaměřil svoji pozornost na ryze vědecké záležitosti. Navštívil hutě v Německu a ve Francii a stal se odborníkem v hutnictví. Roku 1821 ho vzal do svých služeb starohrabě Hugo František Salm. Karel Reichenbach se stal vůdčí osobností jeho panství a byl jmenován do funkce ředitele rozsáhlých průmyslových knížecích podniků. Povznesl železářství do té úrovně, že se blanenské železárny staly staly na dlouhou dobu největší továrnou v Rakouském císařství. Kromě své činnosti se též zajímal o Moravský kras, prováděl zde zkoumání a výškopisná měření.

Syn Huga Salma- Hugo Karel Eduard Salm však začal na něj pro jeho nesporné úspěchy žárlit, z čehož vznikly soudní spory. Jejich výsledkem bylo odstěhování Karla Reichenbacha v roce 1840 do Vídně. Zde se na zámku Kobenzl začal věnovat svým "odistickým" bádáním, též se zabýval zkoumáním meteoritů. V závěru svého života získal nálepku škarohlída a podivína, který se straní lidí. Zemřel zcela opuštěn v Lipsku 19. ledna 1869.

(zdroj životopisu: http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Reichenbach)

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.

Karl von Reichenbach - knihy

1992  90%Ódické listy

Žánry autora

Literatura naučná Zdraví

Štítky z knih

Reichenbach je 0x v oblíbených.