Koupit knihy

Karel Valoch

česká, 1920


Nahrávám...

Životopis

Doc. PhDr. Karel Valoch, DrSc., (*1920) vystudoval archeologii na Univerzitě J. E. Purkyně (nyní Masarykova univerzita) v Brně. Zabývá se archeologií pleistocénu (paleolitu). Od r. 1953 pracuje v Moravském zemském muzeu. V letech 1961–1976 se účastnil terénních výzkumů jeskyně Kůlny u Sloupu v Moravském krasu, o němž vyšla monografie r. 1988. V letech 1982–1983 se podílel na výzkum otevřené lokality Vedrovice V (viz rovněž Vesmír 88, 86, 2009/2). V letech 1996–1998 pracoval na staropaleolitické lokalitě Stránská skála I. Celkem publikoval 358 článků v domácích i zahraničních odborných časopisech a sbornících.(zdroj životopisu: Vesmír)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Johanna Lindsey

1952 - 2019