Karel Sklenář

česká, 1938

Nahrávám...

Životopis

PhDr. Karel Sklenář, DrSc. (* 8. července 1938, Praha) je český archeolog.

1956–1961 – studium archeologie na Filosofické fakultě University Karlovy
1970 – PhDr.
1963 – 1967 – Okresní muzeum Mělník (smluvně dále do r. 2002)
od 1965 – Národní muzeum, oddělení prehistorie a protohistorie
1990–1997 – ředitel Historického muzea Národního muzea
1968–1981 a znovu od 2002 – přednášel muzeologii pro archeology na FF UK

Od původního zaměření na paleolit a mezolit, postupně přesouvá zájem na muzeologii, hlavně však na dějiny archeologie a rehabilitaci starých výzkumů pomocí archivních a sbírkových dokladů.

Významné je jeho působení v Československé společnosti archeologické při ČSAV (dnes Česká společnost archeologická) – je dlouholetým redaktorem Zpráv ČSSA/ČAS). Předseda oborové komise muzejních archelogů při Asociaci muzeí a galerií.

V letech 1990–1997 redigoval Sborník Národního muzea A-Historie.

Připravil řadu muzejních expozic nebo na jejich tvorbě participoval.

Badatel o archeologii a jejích dějinách i její neúnavný popularizátor archeologie především v řadě publikací – o naší i evropské archeologii a jejich dějinách vydal řadu odborných studií i populárně vědeckých knížek. Mnohé z nich vyšly i v zahraničí.

Zdroj životopisu: česká wikipedie