Koupit knihy

Karel Novák

česká, 1951


Nahrávám...

Životopis

Prof. MUDr, PhDr. Karel Novák, DrSc, rodák z Chotíkova u Plzně, ale většinu života prožil v Rokycanech.

Po ukončení Lékařské fakulty UK v Plzni pracoval od roku 1975 jako chirurg na několika domácích i zahraničních pracovištích a hlavní část své lékařské dráhy zakončil po desetiletém působení v Německu v roce 2016. V roce 1992 se jako poslanec Federálního shromáždění ČSFR aktivně zúčastnil klidného rozdělení republiky. Získal domácí i zahraniční specializace ve všeobecné, hrudní, gastroenterologické a speciální viscerální chirurgii. Profesorem byl jmenován v roce 2000 prezidentem Václavem Havlem. Za své publikace Theodor Billroth (1998), vydané též německy a anglicky, a Infekce v chirurgii (2001) získal Jedličkovu a Maydlovu cenu České chirurgické společnosti ČLS JEP. Vedle mnoha odborných prací přeložil nebo se podílel na překladech odborných publikací z němčiny a angličtiny.

Po návratu do vlasti vystudoval prezenčně v letech 2016 až 2021 obory Obecné dějiny a Moderní dějiny na Západočeské univerzitě v Plzni. Studium obecných dějin zakončil prací o Druhé vídeňské lékařské škole a obor Moderní dějiny diplomovou prací na téma Hrdelní ortely Mimořádných lidových soudů v Plzni a Klatovech v letech 1945–1947. V roce 2021 obhájil tuto práci v rigorózním řízení a následně ji přepracoval v knihu. Během jejích příprav byl v listopadu 2021 zvolen prvním viceprezidentem nejstarší celosvětové chirurgické organizace International College of Surgeons.(zdroj životopisu: https://www.epocha.cz/autor/no...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

J. R. R. Tolkien

1892 - 1973