Karel Kukal životopis

česká, 1927 - 2016

Životopis

Karel Kukal (* 22. listopadu 1927) je český skaut a bývalý politický vězeň.
Karel Kukal se narodil v Praze v rodině obchodníka, studoval na gymnáziu. Po roce 1945 byl členem mládežnické organizace Národně socialistické strany. Po únoru 1948 se aktivně účastnil třetího odboje. Spolupodílel se na vydávání časopisu, rozšiřoval letáky a bílé lístky před volbami v roce 1948. Byl zatčen a odsouzen v přidruženém procesu k procesu s Milanem Chocem na sedm let, paragraf 2 Zákona na ochranu republiky 23/1950 Sb. za spolčování proti republice a dále pro velezradu a špionáž za útěk, celkově vězněn od 11. června 1948 do 10. května 1962.
15. října 1951 se účastnil hromadného útěku jedenácti věznů z šachty č. 14 jáchymovských uranových dolů nedaleko Horního Slavkova. Útěk se skupině nezdařil, druhý den byl Karel Kukal a další ze skupiny chyceni u vsi Stanovice. Karel Kukal byl odsouzen na dalších 25 let. Z jedenácti útěkářů přežili jen Karel Kukal a Zdeněk Štich, ostatní byli buď zastřeleni na útěku či odsouzeni k trestu smrti. Na svobodu byl na amnestii propuštěn až v roce 1962. V roce 1968 emigroval do Švýcarska, kde patřil k zakládajícím členům exilového skautingu.
O útěcích z jáchymovských lágrů napsal knihu Deset křížů. V současnosti žije ve švýcarském Bernu.
28. října 2002 dostal od prezidenta České republiky Václava Havla Medaili Za hrdinství. (zdroj životopisu: http://cs.wikipedia.org)

Ocenění