Jozef Puškáš životopis

slovenská, 1951

Životopis

Narodil sa v rodine záhradníka a vzdelanie získaval v Michalovciach a v Bratislave, kde študoval na VŠMU odbor filmová a televízna dramaturgia. V rokoch 1973 – 1975 pracoval ako redaktor vo vydavateľstve Smena, neskôr pracoval ako redaktor kultúrnej rubriky v denníku Pravda, od roku 1982 pracoval ako redaktor literárno-kultúrnej prílohy Nového slova Nedeľa. Po roku 1989 pracoval v redakcii Literárneho týždenníka, od roku 1994 pôsobil v oddelení kultúry denníka Národná obroda, potom na oddelení kultúry denníka Práca. V roku 1998 bol redaktorom v časopise Duel. V súčasnosti je prorektorom na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU. Žije v Bratislave.
Svoju literárnu tvorbu začal hneď vydaním knihy poviedok v roku 1972. Vo svojich dielach opisuje svet z jeho vnútornej rozpornosti a človeka vníma ako veľmi komplikovanú bytosť. Veľmi podrobne sleduje a analyzuje vnútorné stavy a myšlienkové pochody dnešného človeka. Jeho prózy sú realistické, no nevyhýba sa ani groteskným, až absurdným prvkom, ktoré majú kritickú funkciu. Pri písaní využíva rôzne žánre, od psychologickej poviedky cez sci-fi, horor až po grotesku. Okrem prozaickej tvorby sa venuje tiež písaniu recenzií, filmovej a televíznej kritike a scenárom. (zdroj životopisu: Wikipedia)

Ocenění