Josef Wolf

česká, 1927 - 2012

Nahrávám...

Životopis

RNDr. Josef Wolf, CSc. (narozen 20. 3. 1927 v Praze)
profesor honoris causa (čestný titul za celoživotní dílo)

Přední český antropolog a etnolog, který byl žákem profesora Jiřího Malého a Vojtěcha Fettera. Vystudoval na přírodovědecké a filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze a zde také jako asistent působil od roku 1950. Během své padesátileté pedagogické a odborné činnosti přispěl k rozvoji kulturní a sociální antropologie a stal se spoluzakladatelem integrální antropologie v mezinárodním měřítku.

Studia a povolání:
1946-1959 Přírodovědecká fakulta UK, Praha
1960-1973 FF UK, Praha
1974-1988 Ústav školských informací při MŠ ČSR
1988-1990 Psychologický ústav ČSAV
od r. 1990 nezávislý publicista a spisovatel, hostující profesor UK v Praze a v zahraničí
od r. 1999 profesor honoris causa, Univerzita v Antverpách

Zdroj životopisu: http://wolf.nazory.cz/o_me.html