Josef Švejcar životopis

česká, 1897 - 1997

Životopis

Prof. MUDr. Josef Švejcar, DrSc., profesor dětského lékařství ILF čestný a dopisující člen mnoha vědeckých společností domácích a zahraničních studoval na lékařské fakultě Karlovy univerzity v Praze. V r.1919 přešel na nově založenou univerzitu do Bratislavy, kde byl také promován a v r. 1929 habilitován. Na bratislavské dětské klinice pracoval jako medik. Zde vypracoval základy systému výživy kojenců. V roce 1930 přenesl svou práci do Prahy. Stal se předním odborníkem odvětví dětského lékařství. (zdroj životopisu: Záložka knihy)

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.