Koupit knihy

Josef Kučera

česká


Nahrávám...

Životopis

MUDr. Josef Kučera, Ph.D. promoval na Univerzitě Karlově v Praze v roce 2004, kde poté také absolvoval 3-letou předatestační přípravu a v roce 2009 získal specializaci v oboru Ortodoncie. V roce 2015 získal na Univerzitě Palackého v Olomouci titul Ph.D. V současné době se převážně věnuje své privátní praxi Ortoneo v Praze, ale nadále působí i jako odborný asistent na Oddělení ortodoncie na 1. LF UK a VFN v Praze a lektor na Univerzitě Palackého v Olomouci. Hlavní oblastí jeho vědeckého zájmu je dlouhodobá retence a stabilita výsledků ortodontické léčby. Je autorem a spoluautorem několika článků článků v časopise s impact factorem i v recenzovaných časopisech, autor 3 kapitol v učebnici a hlavním řešitelem grantového projektu IGA MZČR. Aktivně se také věnuje přednáškové činnosti jak na domácí půdě, tak na zahraničních kongresech. Je také autorem 3 posterů a držitel 2 ocenění za nejlepší vědeckou práci a nejlepší postgraduantskou přednášku. Dr. Kučera je recenzent 2 českých odborných časopisů a 1 mezinárodního ortodontického časopisu. Je členem 3 odborných společností a člen Výboru České ortodontické společnosti.

VZDĚLÁNÍ A HODNOSTI
• 1992-1997 Gymnázium F.X. Šaldy, Liberec
• 1994-1995 Estero High School, Estero, Florida, USA
• 1997-2004 1. lékařská fakulta University Karlovy, Praha, obor Stomatologie
• 2006-2009 Předatestační příprava - Ortodoncie, Stomatologická klinika 1. LF UK, Praha
• 2009 Atestační zkouška a získání odborné způsobilosti jako specialista v ortodoncii
• 2009-2014 Ortodontické oddělení, Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
• 2010-2015 Doktorský studijní program (Ph.D.) - Klinika zubního lékařství FN a LF UP Olomouc
• 2015 Obhajoba titulu Ph.D. na téma: Neočekávané komplikace fixních ortodontických retainerů
• od 2016 Odborný asistent, Ortodontické oddělení, Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN Praha
• od 2016 Školitel doktorského studijního programu v oborové radě "Preventivní medicína"

ZAMĚSTNÁNÍ
• 2010-2018 Soukromá ortodontická praxe, Ortoneo s.r.o., Praha (trvá)
• 2006-2018 Oddělení ortodoncie, Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN, Univerzita Karlova, Praha – specialista v oboru ortodoncie, asistent (trvá)
• 2006-2018 Ortodontické oddělení, Stomatologická klinika Fakultní nemocnice, LF UP Olomouc, přednášející, (trvá)
• 2009-2010 Soukromá praxe, MUDr. Sylvie Saifrtová, Litoměřice
• 2006-2010 Soukromá praxe, MUDr. Jaroslava Kučerová, Liberec
• 2005-2010 Soukromá praxe, PetrOrto s.r.o.
• 2010 Ortodontické oddělení, Università degli Studi di Firenze, Itálie
• 2009 Ortodontické oddělení, Stomatologická klinika Fakultní nemocnice, Olomouc
• 2004-2006 Stomatolog, American Dental Associates, Praha
• 2001-2002 Oddělení obličejové a čelistní chirurgie, Johann Wolfgang Gőthe Universität, Frankfurt am Main, Německo (Erasmus-Socrates)
• 2001 Karolinska Institutet, Stockholm, Švédsko (IFMSA)(zdroj životopisu: http://www.ortoneo.cz/index.php?page=mudr_josef_kucera)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.