Koupit knihy

Josef Kšír

česká, 1892 - 1978


Nahrávám...

Životopis

Působil od roku 1919 ve stavebním referátu městského úřadu v Olomouci. V letech 1924−1927 a 1945−1948 stál v čele stavebního oddělení městského magistrátu, resp. ÚNV hl. města Olomouce. Kšír byl považován za předního odborníka na problematiku urbanismu, zastavování měst a vytváření regulačních plánů. Kromě toho se zajímal o stavební vývoj města Olomouce a své poznatky intenzivně publikoval. Stejných zásluh si vydobyl na poli národopisném jako dokumentátor (byl vynikajícím fotografem) a popularizátor lidového stavitelství na území Hané. Ing. Josef Kšír byl také prvním badatelem, který se seriózně zabýval opevněným systémem Olomouce. V jeho díle Tereziánská pevnost olomoucká (1937) se vůbec poprvé setkáváme se souvislým popisem bastionového opevnění v Olomouci. Na tuto práci pak navázal na počátku 70. let vydáním publikace Olomoucká barokní pevnost (1971). Josef Kšír sepsal za svého života téměř tři stovky tematicky různorodých odborných a popularizačních prací, z nichž jsou mnohé dodnes nepřekonány. V roce 1947 byl jmenován Ministerstvem školství a osvěty konzervátorem památkové péče pro Olomoucko a své znalosti v oblasti památkové péče předával rovněž studentům na olomoucké filozofické fakultě. Až do své smrti v roce 1978 Kšír odborně pracoval a byl aktivní na půdě Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci.
Zdroj: Olomouc - internetová encyklopedie města (https://encyklopedie.olomouce.cz/cs/ing-josef-ksir)(zdroj životopisu: https://encyklopedie.olomouce.cz/cs/ing-josef-ksir)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976