Jiřina Mlíkovská životopis

česká, 1925 - 2013

Životopis

Česká tanečnice a choreografka; od roku 1961 umělecká vedoucí baletu Armádního uměleckého souboru V. Nejedlého v Praze. Zasloužilá umělkyně (1979).
Společně se Zorou Šemberovou se účastnila terénního sběru lidových tanců a byla její asistentkou při výuce na konzervatoři. Stala se choreografkou Československého souboru písní a tanců (1950–60) a pak na mnoho let vedoucí taneční skupiny Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého (1960–85). Vytvořila většinu libret k tanečním a baletním titulům, které choreografovala. Z prací zaměřených moderním směrem např.: Pan vrchní a čert, Partyzánka (slavná choreografie z roku 1959), Hypnotizér, Opičák, Corrida, Hry s maskami, Taras Bulba, Člověk a dílo (na Čajkovského Patetickou), Honička v lunaparku apod. Známé bylo nastudování Lašských tanců, Šťastné sedmy nebo psychologické choreografie Hirošima (1970). Spolupracovala s televizí, amatérskými soubory, byla činná jako pedagožka a autorka skript o choreografii (Choreografické etudy, Vybrané kapitoly z choreografie, Choreografické výklady a etudy). V letech 1984–99 vyučovala choreografii a režii baletu na Taneční katedře HAMU.

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.