Jiřina Bartůňková

česká, 1958

Nahrávám...

Životopis

prof.MUDr.Jiřina Bartůňková ,DrSc.
se narodila v Praze 5.února 1958.Vystudovala Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze,kde v roce 1983 promovala.
V letech 1983-1995 pracovala na oddělení klinické imunologie v Praze.Atestaci z vnitřního lékařství složila v roce 1989 a v roce 1991 získala specializaci v oboru imunologie a alergologie.Habilitovala v roce 1995 na 2. lékařské fakultě UK,kde je od tohoto roku přednostkou Ústavu imunologie.
Doktorskou disertační práci obhájila v roce 2001 a v roce 2003 byla jmenována profesorkou imunologie.
Publikovala řadu původních prací v česku i v zahraničí.
Je vdaná má dvě dcery ,Lenku(1985) a Janu(1991).

Zdroj životopisu: internet

Populární autoři: