Jiří Hájek životopis

česká, 1933

Životopis

Ing. Jiří Hájek (*6. 7. 1933 v Praze) je inženýr projektant.
V letech 1943 až 1951 navštěvoval Reálné gymnázium v pražském Karlíně, 1951 až 1956 vystudoval fakultu inženýrského stavitelství při ČVUT v Praze. Po promoci pracoval jako projektant v pražském Hydroprojektu; 1964 byl převeden na Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství, po reorganizaci v roce 1965 na Ústřední správu vodního hospodářství, kde od července 1967 pracoval jako tajemník kolegia ministra-předsedy Josefa Smrkovského. Vyšším státním úředníkem pak zůstal až do r. 1990, kdy svoji aktivní činnost ukončil. Jako člen KSČ od r. 1959 vykonával různé vedoucí funkce na úrovni základní organizace strany a přitom vystudoval postgraduály na fakultě řízení Vysoké školy ekonomické a na Vysoké škole politické ÚV KSČ, na nichž zároveň i přednášel. Na základě jeho přednášek vznikla Malá kniha o šéfech aneb Jak se vyznat v představených (1996). (zdroj životopisu: https://www.epocha.cz)

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.