Jindřich Schulz životopis

česká, 1940

Životopis

doc. PhDr. Jindřich Schulz, CSc. přednáší na katedře historie FF Univerzity Palackého se zaměřením na politické, hospodářské a sociální dějiny českého středověku, historický místopis Moravy a Slezska.
Jindřich Schulz absolvoval studium historie na Filozofické fakultě a studium geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Logicky se proto nadále věnoval především historické geografii, a to pod vedením profesora Ladislava Hosáka. Když v roce 1968 nastoupil jako vědecký pracovník do Kabinetu regionálních dějin na Katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, začal se podílet na projektu Historického místopisu Moravy a Slezska v letech 1848–1960. Jde o rozsáhlé dílo, jehož 16. závěrečný svazek by měl vyjít do konce roku 2010. Během své pedagogické činnosti přednášel Jindřich Schulz především středověké dějiny, a to české i evropské, a publikoval několik prací s tematikou středověkých dějin, regionálních dějin, historické geografie a kartografie.
Sám autor si nejvíce cení těch svých prací, které publikoval ve spoluautorství s docentem Josefem Bartošem a profesorem Milošem Traplem (mezi jinými uveďme například Dějiny Postřelmova, Otrokovic, Doloplaz, Zábřeha, Historickou vlastivědu okresu Šumperk).
V současné době má Jindřich Schulz vedle 16. svazku Historického místopisu připravenu publikaci o svém učiteli prof. Hosákovi. Nadále by chtěl pokračovat ve výzkumu severomoravského panství Ruda (se zaměřením na sociální a hospodářské dějiny).
(zdroj životopisu: http://olomouc.anag.cz/autori.html)

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.