Jaroslav Pokorný životopis

Rex Carrey, Petr Kalina, James Lewingstone, J.W. Warren, Pavla Dvořáková, Axel Johanson, Charles P. Whitte, All Johanson, J. Chotěborská, Ch.P. Whitte · pseudonymy

česká, 1899 - 1940

Životopis

* 30.08.1899 † 09.02.1940
Devátý syn z dělnické rodiny.Vystudoval obchodní akademii (1919), poté pracoval jako bankovní úředník v Praze. Po ukončení vysokoškolského studia na VŠ obchodní vyučoval jako suplent na školách ve Vysokém Mýtě, Mladé Boleslavi, Kutné Hoře, Hradci Králové a v Praze. Již v době sudií na VŠ vydal své první sbírky básní ve stylu Jiřího Wolkera a Fráni Šrámka (Smutek mládí, 1920, Neděle, 1922, Kniha lásky a bolesti, 1923 ad). V roce 1926 opustil učitelské zaměstnání a věnoval se jen literatuře, jeho literární produkce postupně vystoupala až na desítky svazků ročně. Převážně se jednalo i populární prózu pod velkým množstvím pseudonymů: Charles Patterson White, James Lewington, J. Chotěbořská, J.W.Warren, Pavla Dvořáková, Petr Kalina, Ralph Kennedy, Rex Carrey, Axel Johanson, John Waren, M. Waren. V pouhých čtyřiceti letech podlehl tuberkulóze. Jeho osud vyvolal pozornost kulturní veřejnosti a diskuzi o sociálních podmínkách literátů a nakladatelských praktikách.

Ocenění