Koupit knihy

Jaroslav Jelínek

česká, 1903 - 1986


Nahrávám...

Životopis

Doc. Dr. Jaroslav Jelínek CSc. se narodil 14. 4. 1903 v rodině truhláře z Cetule pod Stražištěm. Studoval na učitelském ústavu v Českých Budějovicích a v Praze. Po vystudování učil na pražských školách národních (do r. 1933) a na školách měšťanských (do r. 1945). Jako učitel si doplňoval jazykové vzdělání studiem na FF UK, pracoval v Kruhu přátel českého jazyka (byl i jeho jednatelem), řídil časopis Klas (pro žactvo škol druhého stupně). Promýšlel nové pojetí výuky češtiny po válce, a to ve spolupráci s předními lingvisty a pedagogy. Postupně získal vědecké a pedagogické hodnosti a stupně (kandidát věd, docent, doktor filozofie). Zemřel po dlouhé nemoci 19. 2. 1986 ve věku necelých 78 let. Jeho odchodem byla ukončena jedna etapa vědecky orientované metodiky vyučování českému jazyku.(zdroj životopisu: Naše řeč, ročník 69 (1986), číslo 5)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři: