Jaromír Pavlíček životopis

česká

Životopis

Absolvent Pedagogického institutu v Ostravě, obor jazyk český – dějepis - hudební výchova (1963), v letech 1963-1969 učitelská praxe na základních a středních školách. Vědecká aspirantura ve Slezském ústavu ČSAV v Opavě (nyní Slezský ústav Slezského zemského muzea) v letech 1969-1979, v roce 1971 získal PhDr., v roce 1976 kandidátem věd (CSc.) na základě obhajoby vědecké práce „Národnostní problematika v Ostravské průmyslové oblasti na počátku 20. století (1900-1914)“. Od roku 1979 působil jako odborný asistent na katedře historie Pedagogické fakulty v Ostravě s odborným zaměřením na československé dějiny 19. a 20. století, v tomto oboru se také v roce 1988 habilitoval. Do roku 1997 přednášel na katedře historie Filosofické fakulty Ostravské univerzity (v letech 1993-1997 pracoval na Filozofické fakultě OU jako proděkan pro studium), externě přednášel rovněž na katedře historie FF UP v Olomouci a katedře evropských studií a politologie tamtéž. Od roku 1998 do současnosti působí jako vedoucí katedry občanské výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity (od roku 2003 katedra společenských věd PdF OU).

Podílel se na řešení řady výzkumných úkolů a grantů GA ČR, MV ČR, MZV ČR.

Vedle řady vystoupení na domácích i zahraničních konferencích (Polsko, Německo, Slovensko, Lotyšsko, Kolumbie) se autorsky podílel na řadě studií i monografií a publikoval desítky studií a článků ve sbornících a v časopisech, je rovněž autorem několika skript a studijních textů odborně zaměřených na problematiku meziválečných československých dějin v kontextu s dějinami evropskými a světovými.
(zdroj životopisu: http://www.slu.cz/fvp/cz/uvsrp/pracovnici/jaromir-pavlicek)

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.