Jaromír Maštalíř životopis

česká

Životopis

Mgr. Jaromír Maštalíř, Ph.D. je odborný asistent Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, člen Oddělení expresivních terapií a osobnostně-sociálního rozvoje; speciální pedagog – psychoped, dramaterapeut.

Zaměřuji se na oblast alternativní a augmentativní komunikace (AAK) u dětí i dospělých osob s výrazně narušenou komunikační schopností. Zde se věnuji problematice identifikace aktuálních komunikačních schopností u jedinců se závažnou poruchou exprese či recepce řeči z důvodu zdravotního postižení či onemocnění, s cílem navrhnout a aplikovat takové strategie AAK, které jim co nejvíce umožní naplňovat vlastní komunikační potenciál. V této oblasti se také snažím o osvětovou činnost na úrovni školství, poradenských zařízení i sociálních služeb. Mezi další oblast odborného zájmu lze zařadit komplexní poradenství, zaměřené na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v období ukončování školní docházky a plánování přechodu do další etapy jejich života. (zdroj životopisu: https://www.tetrecom.cz/o-n%C3%A1s)

Ocenění

Jaromír Maštalíř - knihy

2020  100%Znevýhodněný žák

Žánry autora

Literatura naučná Psychologie a pedagogika Vzdělávání

Štítky z knih

Maštalíř je 0x v oblíbených.
Osobní web autora