Janko Matúška

slovenská, 1821 - 1877

Nahrávám...

Životopis

10. január 1821, Dolný Kubín – † 11. január 1877, Dolný Kubín) bol slovenský romantický básnik, prozaik a dramatik.
Narodil sa v roľníckej rodine a vzdelanie získaval v Dolnom Kubíne, Gemeri a v Bratislave, kde študoval na lýceu a stal sa tiež členom Ústavu reči a literatúry československej. Zo školy odišiel v roku 1844 na protest proti prepusteniu Ľudovíta Štúra, a odišiel pracovať ako vychovávateľ do Oravského Podzámku. Tu v roku 1848 organizoval slovenské národnooslobodzovacie hnutie. Po skončení povstania pracoval ešte krátko ako vychovávateľ v Oravskom Podzámku, v roku 1851 začal pracovať v štátnej službe a od roku 1870 bol správcom kancelárie súdu v Dolnom Kubíne.
Prvé básne a veršované povesti začal písať už počas štúdií na bratislavskom lýceu. Písal najmä vlastenecké básne, príležitostné básne a veršované povesti, v ktorých sa často inšpiroval ľudovou slovesnosťou. Nezaujímal ho ani tak príbeh ako taký, ale snažil sa o zobrazenie citového života hrdinu a vykreslenie atmosféry, v ktorej sa dej odohrával. Svoju literárnu kariéru ukončil počas revolučných rokov 1848 – 1849, no hoci bola jeho tvorba rozsahom neveľká, umožnila naplniť úlohy, ktoré boli vytýčené štúrovskou generáciou.

Zdroj životopisu: sk.wikipedia.org