Koupit knihy

Jana Přikrylová

česká, 1951


Nahrávám...

Životopis

Doc. Ing. Jana Přikrylová, PhD.
Vědecko-pedagogickou kariéru zahájila na Katedře zahraničního obchodu na VŠE v Praze a pokračovala na téže instituci v Bratislavě, kde ukončila i vědeckou aspiranturu. Od roku 1989 působila na VŠE v Praze, kde se podílela na realizaci nových studijních programů a celkové restrukturalizaci fakulty jako předsedkyně Akademického senátu. Od 90. let absolvovala dlouhodobé vědecko-pedagogické programy, ve kterých sama učila i zkoumala, na DePaul University v Chicagu a Simon Fraser University ve Vancouveru. V rámci působení v mezinárodním týmu učitelů marketingu Community of European Management Schools (CEMS) krátkodobě přednášela na Copenhagen Business School, ESADE v Barceloně, Bocconni v Miláně, SGH ve Varšavě a Erasmus School of Management v Rotterdamu.
V mezinárodním týmu pod vedením ČVUT v Praze pracovala na evropském vědeckém projektu, který tým úspěšně obhájil před Evropskou komisí.
Je členkou komise pro obhajoby doktorských prací na Fakultách mezinárodních vztahů a Podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.
V současné době se podílí na výzkumných aktivitách Škoda Auto Vysoké školy se zaměřením na vývoj mezinárodního trhu automobilů, mezinárodních komunikačních praktik automobilových značek a trendů zejména v oblasti nízkonákladových a alternativních druhů automobilů. Přednáší a vede semináře Mezinárodního marketingu v automobilovém průmyslu a obchodních operací v češtině a angličtině. Vede mezinárodní program vyučovaný v angličtině.
Je autorkou učebních textů, monografií, spoluautorkou dvou zahraničních publikací a řady článků. Prezentovala své výsledky na mezinárodních konferencích.(zdroj životopisu: www.grada.cz)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Terry Pratchett

1948 - 2015
Carl Sagan

1934 - 1996