Koupit knihy

Ján Švidroň

slovenská, 1952 - 2014


Nahrávám...

Životopis

Bol slovenský právnik. V roku 1976 promoval na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. V roku 1992 obhájil titul kandidáta vied a v roku 1994 sa stal docentom. Odborne pôsobil na Univerzite Komenského v Bratislave, Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici alebo Trnavskej univerzite v Trnave. V marci 2002 bol vymenovaný za profesora v odbore občianske právo. Funkciu riaditeľa Ústavu štátu a práva SAV zastával od apríla 2011. Bol zakladateľom prvého slovenského Ústavu práva duševného vlastníctva. Bol jednou z najvýraznejších osobností v oblasti práva duševného vlastníctva na Slovensku.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905
Johanna Lindsey

1952 - 2019