Jan Šícha životopis

česká, 1967

Životopis

Jan Šícha se narodil 9. května 1967 v Ústí nad Labem, kde žil do svých dvaadvaceti let. Jeho maminka Brigita Šíchová, rozená Czeke, byla poloviční Němka a ústecká rodačka, otec Jiří pocházel z jižních Čech a pracoval jako chemik. Jeho dědeček Ernest Czeke, ústecký rodák, sloužil jako Němec za války u wehrmachtu, po válce odešel do tehdejší východní zóny Německa a s rodinou se vícekrát nesetkal. Rodinná historie v Janovi probudila zájem o historii a německou kulturu. Po absolvování gymnázia se snažil vyhnout vojenské službě, v roce 1986 ho přijali na pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem. Výrazně se zapojil do dění v době sametové revoluce. Byl jedním ze tří hlavních organizátorů studentské stávky v Ústí nad Labem. S manželkou se posléze přestěhovali do Prahy na Břevnov, kde později koupili starobylý dům. Pět a půl roku pracoval v Památníku národního písemnictví v Praze. Do roku 2017 působil na ministerstvu zahraničí na odboru střední Evropy a několik let pracovně strávil v Německu. Zakládal české centrum v Mnichově. Osm let byl také kurátorem a koordinátorem tvorby muzejních sbírek Collegium Bohemicum v Ústí nad Labem. (zdroj životopisu: https://www.memoryofnations.eu...)

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.