koupit knihy

Jan Jirák

česká, 1958

Nahrávám...

Životopis

Teoretik médií, zástupce vedoucí CEMES. Absolvoval Filosofickou fakultu UK, obor angličtina-čeština. Učil český jazyk a stylistiku na Fakultě žurnalistiky UK. Od roku 1990 do současnosti přednáší na Fakultě sociálních věd UK problematiku médií, zajímá se hlavně o roli jazyka a řeči a o analýzu zpravodajství. V roce 1993 se podílel na založení katedry mediálních studií na UK FSV, o tři roky později pomáhal založit Centrum pro mediální studia CEMES při téže fakultě. V letech 1992 - 1997 působil jako proděkan pro zahraniční styky UK FSV, od roku 2000 je proděkanem pro studijní záležitosti.

V první polovině 90. let přispíval hojně fejetony do Lidových novin, později spolupracoval s časopisem Týden. Od roku 1996 do roku 1999 byl šéfredaktorem odborného profesního časopisu KMIT věnujícího se problematice médií a novinářské práce. Od léta 2000 do roku 2002 byl stálým komentátorem české mutace internetového časopisu inZine (nyní již nevychází). V letech 1997 - 2000 byl předsedou Rady ČT. Je spoluautorem učebního textu Jazyk ve společenském kontextu. V průběhu 90. let přednášel a působil na několika univerzitních pracovištích v Evropě a USA. Od podzimu 1999 přednáší jako hostující profesor na New York University v Praze kurz "Media and Society".

Vedle vědecké a publicistické práce překládá také z angličtiny. Nejprve se soustředil na filmové a televizní scénáře, pak začal upravovat dialogy pro dabing ČT. V roce 1992 mu vyšel první knižní překlad (Art Buchwald: Copak jsem vám někdy lhal?) a od té doby přeložil přes dvě desítky titulů beletrie (Updike, Le Carré, Vonnegut, Kosinski, Auster apod.) a několik odborných učebnic (De Fleur - Ball-Rokeachová, Mc Quail, Burton).(zdroj životopisu: www.fsv.cuni.cz)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996