Ján Hanák

slovenská, 1982

Nahrávám...

Životopis

Ing. Ján Hanák vystudoval Ekonomickou univerzitu v Bratislavě. Zde, na Katedře aplikované informatiky Fakulty hospodářské informatiky (KAI FHI), působí jako vysokoškolský pedagog. Přednáší a vede semináře týkající se programování a vývoje softwaru v programovacích jazycích C, C++ a C#. Kromě zmíněné trojice jazyků se k jeho oblíbeným programovacím prostředkům řadí také Visual Basic a C++/CLI. Aktivně vynalézá nové postupy tvorby softwaru, který bude pomáhat nejenom studentům, nýbrž také široké veřejnosti. Je nadšeným autorem odborné počítačové literatury.

Zdroj životopisu: http://www.grada.cz/setkani-s-autory/autor/ing-hanak-jan/