Jan Evangelista Tagliaferro životopis

česká, 1867 - 1922

Životopis

Duchovní, publicista, překladatel, vlastivědný pracovník a knihovník. Studoval na německém gymnáziu v Těšíně (maturita 1887), poté bohosloví v Olomouci, 6.7.1891 vysvěcen na kněze. Působil jako kaplan v Těšíně, později byl farářem v Borové (okr. Frýdek-Místek), kde zřídil farní knihovnu o 1000 svazcích. Další knihovnu založil i ve svém pozdějším působišti v Michálkovicích. Podílel se na vydávání Slezských listů, překládal z němčiny, polštiny, italštiny a francouzštiny, byl přispěvatelem Novin Těšínska, Slezských listů, Ostravského kraje ad. Založil 1. kampeličku na Těšínsku, působil při zřízení Všeoborového sdružení křesťanského dělnictva československého. Jako jeden z prvních se začal zabývat otázkou alkoholismu v podhorských vesnicích. R. 1902 založil Bratrstvo střídmosti a snažil se působit osvětou na nejširší vrstvy obyvatelstva. 1.10.1904 byl jmenován správcem farnosti v Michálkovicích, kde také zřídil místní farní knihovnu a sám se aktivně staral o šíření knih a časopisů. Angažoval se také politicky a společensky. Získal úřední povolení pro zřízení české měšťanské školy a přispěl k povýšení Michálkovic na městys (1907). Po r. 1918 byl obviněn z národní nespolehlivosti a klerikalismu. Po násilném vypuzení z michálkovické fary se uchýlil do Frýdlantu nad Ostravicí, posléze byl povolán do Těšína, aby obstarával českou korespondenci a prozatímně spravoval nemocnici alžbětinek. (zdroj životopisu: http://aleph.nkp.cz/publ/sc...)

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.

Jan Evangelista Tagliaferro - knihy

1914  60%Do které třídy patříš?

Žánry autora

Literatura česká Zdraví

Štítky z knih

Tagliaferro je 0x v oblíbených.