Jan Beneš

česká, 1936 - 2007

Nahrávám...

Životopis

Psal také pod pseudonymy Milan Štěpka, Bobisud Mihule, Mojmír Čada, Ing. Čada, JAB, JeBe, Světlana a jinými.
Spisovatel, publicista a scenárista Jan Beneš se narodil 23. března 1936 v Praze. Vystudoval Umprum a dálkově práva na Universitě Karlově. Časopisecky jeho texty vycházely např. v Plameni, Literárních novinách a v Hostu do domu, knižně debutoval povídkovým souborem Situace (1963). V 50. a 60. letech byl opakovaně vězněn (podvracení bojové morálky mužstva, nedovolené ozbrojování, krádež vojenských podvlékaček, vlastizrada apod.). V roce 1969 emigroval do USA. Publikoval v exilových nakladatelstvích (Sixty-Eight Publishers, Index, Konfrontace), přednášel jako vědecký pracovník na Harvardu, pro americkou armádu napsal studii o dějinách Československa; devatenáct let učil češtinu, zeměpis a dějepis zpravodajské důstojníky, agenty FBI, CIA i diplomatický personál.
Po roce 1989 se vrátil do České republiky.
Psal pro Svobodný zítřek (1990–1992), Metropolitan (1991–1994) a Český deník (1991–1996) Necenzurované noviny (1991–1995). Dále byl členem tvůrčího kolektivu českého exilového časopisu Nový Polygon, vycházejícího jednou za dva měsíce v nakladatelství PRIMUS, Praha. Jan Beneš tam psal své sloupky k aktuálnímu dění v České republice - téměř až do své smrti (1. června 2007 spáchal v Obořišti sebevraždu).

Zdroj životopisu: /www.czlit.cz, /cs.wikipedia.org.