Ján Abelovský

slovenská, 1950

Nahrávám...

Životopis

PhDr. Jan Abelovský, CSc. (Nar. 30.4.1950 v Trnavě).
1969-74 studoval na FF UK v Bratislavě, katedra estetiky a dějin umění. 1974 na měsíc nastoupil do Krajské galerie v Nitře, poté na roční válce. 1975-89 pracoval v České národní galerii v různých funkcích: dotáhl to dokonce až na náměstka ředitele. 1981 odvolán. Následovaly jisté sankce: 1981 - 88 zákaz publikování a výstavní činnosti v časopisech a výstavních síních povinným Svazu výtvarníků, neschválení externí aspirantury na SAV, znemožnění služebních cest do zahraničí .... Předtím a pak psal do umělecko-historické revue ARS a dalších odborných časopisů, ale i novin (asi 200 studií a článků). Kurátor výstav (výlučně SNG) - Janka Alexyho (1984), Vincenta Hložníka (1984), Martina Benku (1988), Jana Halu (1988), Ladislava Čemického (1989) Júliuse Jakobyho (1994), Imricha Weiner-Krále (2001) a další. 1984 - 2006 soudní znalec v oblasti výtvarného umění. 1990 nastupuje jako vědecký pracovník na Ústav dějin umění SAV. 1993 obhájil disertační práci Koncepce dějin moderního malířství Slovenska. 1990-93 odborný poradce a kurátor soukromé galerie MITTE ve Vídni (více než 20 výstav současných Slovensku výtvarníků). 1994 zpracoval pro Sorosova centrum současného umění v Bratislavě komplexní dokumentaci díla V.Hložníka, J. Jakobyho a V. Chmela. Po 1989 rozsáhlejší vědecké studie zejména v knihách a sbornících SNG: Das Bauhaus im Osten (1997), 20. století (2000), Ludvík Full (2002), Ladislav Mednyánszky (2004), Slovenská mýtus (2006), Ernest Smeták - umělec a sběratel (2011). Od 1998 výkonný ředitel bratislavské aukční společnosti SOGA. Od 2004 jednatel Slovensku syndikátu znalců umění, ARS legis. V současnosti člen Vědecké rady a nákupní komise SNG. Ženatý, manželka Marta, dvě dcery (Silvia a Janka).

Zdroj životopisu: http://www.soga.sk/

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905