Jacque Fresco životopis

americká, 1916 - 2017

Životopis

Bol americký multidisciplinárny vedec, filozof, sociológ, architekt, dizajnér, sociálny inžinier, pedagóg a futurológ. Je predchodcom odboru priemyselný dizajn (Industrial Design) a inžinierstva s ľudským faktorom (Human Factors Engineering). Počas svojej kariéry skoncipoval značné množstvo kreatívnych a inovatívnych návrhov a plánov na veci, ako sú montované obytné komplexy, automobily, elektronické a zdravotnícke zariadenia a stovky ďalších komerčných produktov a vynálezov. Medzi jeho mnohé vynálezy patria aj radikálna štruktúra lietadla a metódy, ako pozerať trojdimenzionálny film bez použitia 3D okuliarov. Jeho myšlienky a práce boli prezentované v televíznych a rozhlasových reláciách po celom svete, články o ňom vyšli v mnohých časopisoch a novinách. Nielenže písal a prednášal o budúcnosti, ale aj žil v prostredí orientovanom na budúcnosť , ktoré navrhol spoločne so svojou spolupracovníčkou Roxanne Meadowsovou. V roku 1980 začali s konštrukciou výskumného a vývojového centra na ploche 85-tisíc metrov štvorcových vo Venus na Floride, kde budúcnosť ožíva. Spoločne sa podieľali na výrobe 400 modelov a návrhov technických ilustrácií Jacqueovho dizajnu. Okrem iného natočili, režírovali a editovali mnohé videá, aby ďalej objasnili zistenia Jacquových štúdií. Cestovali po celom svete, prednášali a odpovedali divákom na otázky týkajúce sa The Venus Project. Roxanne raz týždenne usporadúva prehliadky a sprevádza ľudí vo Venuse, kam prichádzajú ľudia z celého sveta, aby získali holistický globálny obraz, ktorý je jedinečný svojou povahou. The Venus Project predstavuje vrchol jeho celoživotnej práce: integráciu toho najlepšieho z vedy a technológie do zrozumiteľného plánu pre novú spoločnosť, ktorej základ tvorí starostlivosť a záujem o druhých a o životné prostredie. Je to globálna vízia nádeje pre budúcnosť ľudstva v technologickom veku.

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.