Jaakko Seikkula životopis

finská, 1953

Životopis

Jaakko Seikkula, Ph.D. (*1953) je klinický psycholog, lektor výcviků rodinné terapie, profesor psychologie na univerzitě v Agderu; emeritní profesor psychoterapie University Jyväskylä.
Více než 20 let se věnuje rozvoji, výzkumu a zavádění přístupu otevřeného dialogu u nejzávažnějších psychotických krizí a v dalších krizových situacích. V jeho přístupu jsou psychotické problémy vnímány především jako odpověď na krizi, ne jako stabilní stav.
Je tvůrcem otevřeného dialogu, terapeutického přístupu, který vznikal na základě zkušeností s terapií psychóz na finské psychiatrické klinice.
Od počátku 80. let se podílí na rozvoji péče o duševní zdraví zaměřené na rodinu. Tento přístup byl později pojmenován jako přístup otevřeného dialogu a Jaakko Seikkula byl členem původního týmu v západním Laponsku ve Finsku. Od roku 1988 provedl desítky výzkumných projektů o účinnosti přístupu otevřeného dialogu, zejména u osob s psychotickými problémy. Zároveň se zajímá o nahlížení na dialogy jako na základní formu lidského života a terapeutické praxe. V poslední době se zaměřuje na embodiment v dialogu, jak probíhá komunikace v těle a vytváří se vztahová mysl.
On a tým jeho kolegů otevřeli dveře léčebny rodinným příslušníkům a dalším lidem ze sociálního okolí pacienta a společně hledali cestu z krize – pokud možno bez antipsychotických farmak a hospitalizace. Přístup založený na rozvíjení dialogu a multidisciplinární spolupráci přinášel skvělé výsledky a postupně zaujal další odborníky po celém světě. Jeho principy jsou uplatňovány např. v sociální práci s rodinami, v supervizi, výuce, nebo v terapii depresí.
Sílu dialogu jako hlavního léčebného prostředku prokázaly pozoruhodné výsledky výzkumu: 85% pacientů se vrátilo do zaměstnání, více než 80% v dalších 5 letech žije bez relapsu. Otevřený dialog byl úspěšnější než klasická léčba s použitím antipsychotik a hospitalizací. Právě výzkum a výuka na univerzitě se stala v posledních letech jeho hlavní doménou.
Společným jmenovatelem jeho terapeutické praxe a výzkumu je ideové pozadí inspirované dílem literárního teoretika Michaila Bachtina. „Pro slovo (a potažmo pro člověka) není nic tak strašného jako nedostatek odezvy“, píše Bachtin. Tak by mohlo znít motto otevřeného dialogu. (zdroj životopisu: http://www.narativ.cz)

Ocenění

Jaakko Seikkula - knihy

2013  80%Otevřené dialogy

Žánry autora

Literatura naučná Psychologie a pedagogika

Štítky z knih

Seikkula je 0x v oblíbených.