Koupit knihy

Ivana Spitzer Ostřanská


Nahrávám...

Životopis

Vzdělání:
2007- 2009 Ostravská univerzita v Ostravě, Historické vědy - kulturní dějiny (Mgr.) 2004- 2007 Ostravská univerzita v Ostravě, Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky

Pozice:
Kurátor sbírkových fondů - historik, knihovník

Praxe:
2011- dosud: Muzeum regionu Valašsko- kurátor- historik, knihovník 2009- 2011 ZŠ Valašská Bystřice- vedoucí studijního a informačního centra - knihovník - pedagog volného času

Sbírky ve správě:
sbírka historická, sbírka starých tisků, sbírka písemností a tisků, muzejní knihovna

Specializace:
regionální historie, průmyslové a kulturní dějiny regionu, dějiny 19.-20. století(zdroj životopisu: http://www.muzeumvalassko.cz/z...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři: