Ivan Stodola

Kuvik pseudonym

slovenská, 1888 - 1977

Nahrávám...

Životopis

MUDr. Ivan Stodola bol slovenský dramatik a spisovateľ. Narodil sa v rodine garbiarskeho majstra a učiteľky. Vzdelanie získal v rodisku, Prešove, Kežmarku, neskôr medicínu na vysokej škole v Budapešti a Berlíne, titul získal v roku 1912. Pracoval ako lekár v Liptovskom Mikuláši, počas 1. svetovej vojny slúžil ako vojenský lekár, po vojne sa opäť vrátil do Liptovského Mikuláša. V roku 1933 sa stal krajinským zdravotným inšpektorom, v rokoch 1938 - 1939 pracoval na Ministerstve zdravotníctva v Prahe, od roku 1951 pracoval v Bratislave v Štátnom zdravotníckom ústave. Ako funkcionár Ligy proti tuberkulóze sa stal zakladateľom preventívneho zdravotníctva na Slovensku, v rokoch 1925 - 1944 bol redaktorom časopisu Boj o zdravie. V roku 1946 získal titul docenta sociálnej patológie, v roku 1951 bol protiprávne odsúdený a väznený, prepustili ho až po dvoch rokoch na základe amnestie. Presťahoval sa do Piešťan, kde od roku 1954 žil ako dôchodca. V roku 1967 mu bol udelený titul národný umelec.

Už v detstve a tiež počas štúdií vyrastal v kultúrnom prostredí, kde sa často stretával s ochotníckym divadlom a zborovým spevom, čo ovplyvnilo i jeho vzťah k literatúre a neskôr i jeho vlastnú tvorbu. Písal najmä divadelné hry: komédie, tragédie a romantické historické hry. Jeho rozsiahle memoárové knihy tvoria žánrovo ucelené autobiografické rozprávanie o živote a spoločenských udalostiach. Jeho diela sa často uvádzali aj na divadelných scénach v Prahe či v zahraničí, ale tiež boli námetmi na rozhlasové relácie a televízne filmy.

Zdroj životopisu: http://sk.wikipedia.org/wiki/Ivan_Stodola

Populární autoři: