Igor Wasserberger životopis

slovenská, 1937

Životopis

Jazz: muzikológia, dramaturgia, publicistika, redakcia

1954 – 1958 VŠ pedagogická Bratislava, odbor slovenský a maďarský jazyk
1958 – 1962 pedagóg hudobnej výchovy a slovenčiny na všeobecnovzdelávacích školách v Komárne a v Bratislave
od 60. rokov teoretická, kritická a publicistická činnosť v oblasti jazzu a modernej populárnej hudby
1962 – 1963 dramaturg rozhlasových jazzových koncertov (cyklus relácií Štúdio mladých); hudobný publicista (Smena; Hudební rozhledy; Melodie; Hudba, spev tanec; Hudba pro radost a i.)
1963 – 1976 režisér ozvučenia Československej televízie v Bratislave
1976 – 1992 vedúci dramaturg malých hudobných žánrov v Hudobnej redakcii ČsTV
od 70. rokov špecializácia na štúdie z dejín slovenskej populárnej hudby
ako scenárista a dramaturg spolupracoval na mnohých TV programoch venovaných slovenskej populárnej hudbe (Nesmúť za mnou, slovenské tangá; Spomienky na F. K. Veselého; Televízne návraty; Hudobné štúdio M; Míľniky džezovej histórie a i.
1987 – 1990 pedagóg histórie jazzu na Katedre Hudobnej vedy Filozofickej fakulty UK a na bratislavskom Konzervatóriu
1989 – 1990 profesor na Hochschule für Musik und Darstellende Kunst vo Viedni
od 1992 žije v Prahe
1992 – 1994 zástupca riaditeľky v Štátnom židovskom múzeu v Prahe
1994 – 1998 redaktor časopisu Slovenské listy
od 1995 pedagogicky pôsobí na Konzervatóriu Jaroslava Ježka (externe vyučuje dejiny jazzu a modernej populárnej hudby); spolupracuje na príprave programov Českého rozhlasu venovaných jazzu
1994 – 1999 člen Českej jazzovej spoločnosti
1994 – 2001 člen muzikologickej komisie v Nadácii Český hudobný fond
2003 vydal publikáciu Fenomény súčasného jazzu, Slovart Bratislava.

http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&action=record_detail&id=8550 (zdroj životopisu: http://www.hc.sk)

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.