Koupit knihy

Ignacy Krasicki

polská, 1735 - 1801


Nahrávám...

Životopis

Igncy Krasicki patří mezi významné představitele polského osvícenství. Vyrůstal v prostředí zchudlé magnátské rodiny a studoval ve Lvově, Varšavě a Římě. Po návratu odtamtud zastával významné hodnosti ve veřejném životě. Jako básník, publicista a myslitel stal se brz stoupencem a spolupracovníkem Stanisława Augusta Poniatowského. V roce 1775 vydal satirickou báseň "Mysteidos pieśni X), v roce 1778 "Monachomania czyli Wojna mnichów). V roce 1780 na ni navázal "Antymonachomania", kde podobně jako v předchozích básních a v satirách "Satyry" i v bajkách "Bajki i przypowieści" tématicky čerpal z rozporů doby. Z Krasického prozaické tvorby zaslouží dodnes pozornosti první novodobý polský román "Mikołaja Doświadzyńskiego przypadki" a další dva romány "Pan Podstoli" a "Historia". V polské literatuře má své místo i jako autor několika komedií, jako učenec a překladatel. Překlady jeho bajek do češtiny jsou spjaty s historií našeho obrození a s počátky naší novodobé poesie.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996
George Gamow

1904 - 1968